Hopp til innhold
komfyrvakt hovde

Spørsmål og svar om komfyrvakt

Hva er en komfyrvakt?
En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen for overoppheting, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet. Dersom overvåkingsdelen oppdager brannfare på platetoppen, gir komfyrvakten et varsel. Om ingen reagerer på alarmen, slås strømmen til komfyren av.

Virker det?
Når du monterer en godkjent komfyrvakt og den brukes på riktig måte, reduserer du risikoen for brann betraktelig.

Hvor får vi kjøpt komfyrvakt?
Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker (blant annet Elkjøp) og i en rekke kjøkkenbutikker. Du kan også kjøpe komfyrvakt på nettet, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker. Komfyrvakttyper med bryter i sikringsskapet kan du kjøpe via elektriker. Dersom du er i tvil om et produkt oppfyller dagens krav, kan du be om å få det dokumentert.

Hva koster en komfyrvakt?
Prisene ligger fra cirka 3500 kroner og oppover for den modellen du kan installere selv.

Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?
Det finnes mange typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på eldre utgaver har variert mye. Den nye europeisk standarden, EN 50615 (nærmere forklart lenger ned), skal sikre at komfyrvakter reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som de ikke gir falske alarmer og unødige strømutkoblinger. Skal du kjøpe en ny komfyrvakt er det viktig at den oppfyller standarden, og aller helst er FG-godkjent. På sikkerhverdag.no kan du finne en lenke til en liste over FG-godkjente komfyrvakter.

Kan komfyrvakten monteres av boligeier?
Komfyrvakt med plugg og kontakt kan monteres av hvem som helst. Typen hvor bryteren er montert i sikringsskapet må monteres av en elektriker.

Vi har allerede komfyrvakt. Hva skal vi gjøre?
En eldre komfyrvakt er bedre enn ingenting. Hvis du har en komfyrvakt som ikke virker, bør du kjøpe ny.

Får man rabatt på forsikringen?
Noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien når du installerer en godkjent komfyrvakt. Hør med forsikringsselskapet ditt hvilken ordning de har med komfyrvakter.

Finnes komfyrer med innebygd vakt?
Noen komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren.

Jeg har induksjonstopp, der varmen automatisk skrus av når kjelen tas vekk. Trenger jeg likevel komfyrvakt?
Induksjonstopper er tryggere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi branner ofte oppstår i en kjele som blir stående for lenge på platen, kan det oppstå branner selv med en induksjonstopp.

Jeg har stekeovnen et annet sted enn platetoppen. Hva gjelder for meg?
Komfyrvakten overvåker varmeutviklingen på platetoppen, og må monteres over denne. Stekeovnsbranner gir vanligvis ikke like alvorlige branner som platetopp, selv om mat som glemmes i stekeovnen kan forårsake giftig gass.

Hvem er utsatt for komfyrbrann?
De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer ofte eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet.

Hvem har rett til å låne komfyrvakt fra Hjelpemiddelsentralen?
Det er ergoterapitjenesten i kommunen som vurderer den enkelte brukers behov for komfyrvakt, og eventuelt søker Hjelpemiddelsentralen. Det er i utgangspunktet kognitiv svikt (som for eksempel glemsomhet) som gir rett til utlån av komfyrvakt, men det kan også være ulike kombinasjoner av funksjonsnedsettelser. Dersom du tror du eller noen du kjenner kan få låne en komfyrvakt gjennom Hjelpemiddelsentralen, kontakt ergoterapitjenesten i din kommune. Husk å be om en komfyrvakt som oppfyller standarden.

Jeg har gasskomfyr, er det fortsatt krav om komfyrvakt?
Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.

Jeg har hørt eller opplevd at komfyren slår seg av, selv om det ikke er noen fare. Finnes det mer pålitelige komfyrvakter?
Tidligere har det ikke vært noen tekniske krav til komfyrvakter. Derfor har de vært av varierende kvalitet. Standarden EN 50615 sikrer at komfyrvakten ikke gir feilalarm, samtidig som den reagerer når det oppstår brannfare på platetoppen. Men en eldre komfyrvakt er bedre enn ingenting.

Hva anbefaler myndighetene?
Myndighetene anbefaler at alle anskaffer komfyrvakter som oppfyller den nye standarden.

Hva sier regelverket?
Alle boligeiere plikter å følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Denne viser til installasjonsstandarden NEK 400, og fra 2010 har det vært krav i denne til å installere fastmontert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom det trekkes en ny elektrisk kurs til kjøkkenet. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktstandarden EN 50615.

Hvorfor FG-godkjenning?
Fordi EN 50615 åpner for ulike nivåer, grader og klassifikasjoner som komfyrvakten kan testes etter, har FG gjort valg som ivaretar viktige egenskaper for din bolig. Det stilles ingen offentlige krav til hvem som skal verifisere at komfyrvakten faktisk oppfyller EN 50615. Dette betyr at hvem som helst kan erklære at de oppfyller kravene. På lik linje med andre sikkerhetsprodukter stiller FG krav til at en uavhengig part gjennomgår testdokumentasjonen, som sikrer at enheten har bestått de påkrevde tester.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?
Gå til sikkerhverdag.no for å lese mer om komfyrvakter.
Du kan også ta kontakt med din lokale el-installatør.

Les mer om komfyrvakt på www.sikkerhverdag.no

Kilde: sikkerhverdag.no
Foto: Shutterstock
Grafikk: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

Kontaktperson

Jan Cato Hovde
Kvalitetssjef/Teamleder Rejlers Elsikkerhet AS
jan.cato.hovde@rejlers.no
+47 979 57 606

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

Rejlers Elsikkerhet
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Oslo

Besøksadresse

Hovedkontor
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11
0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B
0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 476 69 494

frank.huset@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 69 019

atle.dillerud@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89
1712 Grålum

+47 90046238

sjur.sannerud@rejlers.no

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åsylveien 19
3170 Sem

+33 34 99 99

post@omegaholtan.no

Se kart